Pravila uporabe

 • Pred prvo uporabo balvanske stene je treba prebrati hišni red in pravila plezanja in potrditi soglasje s podpisom.
 • Vsak abonent dobi čip (kavcija), ki ni prenosen na drugo osebo. Osebe brez abonmaja lahko vstopijo posamično.
 • Osebe brez čipa se morajo vpisati v seznam in vreči denar v blagajno.
 • Načelno je mogoče uporabiti balvansko steno v času med 8.00 in 22.00 uro.
 • Zadnji, ki zapusti balvanišče, je odgovoren za to, da pogasi luči, izklopi kurjavo in glasbo in zaklene vrata.
 • Balvanišče in sanitarne naprave morajo ostati čiste! Ne zapuščajte za sabo smeti! Načelno je treba zapustiti prostor v urejenem stanju.
 • V prostoru je prepovedano kajenje in alkohol – jesti in piti na blazinah ni dovoljeno.
 • Otroci pod 14 leti smejo plezati samo pod nadzorom odraslega.
 • Dostop do balvanišča je mogoč na lastno odgovornost; tveganje nezgode ali poškodbe, ki obstaja v plezalnem športu, nosi plezalec sam.
 • Za garderobo in dragocene stvari ne jamčimo.
 • V primeru kršitve pravil uporabe lahko uporabnik izgubi pravico dostopa – kontrole so vsak čas mogoče!

PRAVILA PLEZANJA V BALVANIŠČU BOULDERGARAGE V ŠENTJANŽU

Plezanje zahteva veliko obzirnosti in samoodgovornosti. Plezanje in bivanje na plezalnem območju poteka na lastno odgovornost. Starši odgovarjajo za svoje otroke. Naslednja pravila je treba  zmeraj upoštevati:

 • Ne plezajte drug nad drugim.
 • Pri plezanju na balvanski steni je zaradi nevarnosti padca na blazino nujno treba varovati plezalca oz. del plezalne stene (partner varuje prostor možnega padca ali pa prepreči nekontrolirani padec s tem, da ga usmeri s pomočjo rok).
 • Plezanje je dovoljeno samo s plezalnimi čevlji (brez obutve ali s trdnimi čevlji ni dovoljeno).
 • Umetni oprimki se vsakčas in nepričakovano lahko zrahljajo ali odlomijo in tako ranijo ali ogrozijo plezalca ali druge osebe (zrahljane oprimke je treba nemudoma zategniti z ustreznim ključem, ki je na razpolago).
 • Ker povzročajo prah, je plezanje z vrečkami za magnezijo na telesu prepovedano.
 • Med plezanjem naj ne ležijo obleke in drugi predmeti na blazinah.
 • Prosim ne jejte in ne pijte na blazinah.