Impresum

Za vsebino spletne strani odgovarja SV St.Johann/Ros. / Športno društvo Šentjanž v Rožu

SV St.Johann/Ros. / Športno društvo Šentjanž v Rožu
ZVR-Zahl: 414847275
Matschach / Mače 39
9181 Feistritz/Rosental / Bistrica v Rožu
Avstrija
E-Mail: info@bouldgegarage.at

Izključitev odgovornosti

Upraviitelj spletne strani se trudi, da predstavi informacije in prevode točno in aktualno, pri čemer pa ne jamči za aktualnost, točnost, popolnost ali kakovost objavljenih informacij. Kakor je razvidno iz pravil uporabe, tudi na tem mestu še enkrat izrecno opozarjamo na to, da je balvansko plezanje tvegana športna zvrst in se vsak ukvarja z njo na lastno odgovornost.

Vse ponudbe so spremenljive in neobvezne. Upravitelj si izrecno pridržuje pravico, da dele spletnih strani ali celotno ponudbo brez posebne napovedi spremeni, dopolni, zbriše ali objavo začasno ali dokončno ukine.

Pri neposrednih ali posrednih linkih na spletne strani tretjih odgovarjajo izključno le-ti za vsebino ali avtorstvo.

Avtorsko in registrsko pravo

Upravitelj si prizadeva, da v vseh publikacijah varuje avtorske pravice za uporabljene slike, grafike, videosekvence in besedila.

Avtorska pravica za objavljene, od upravitelja samega ustvarjene objekte ostanejo pri avtorju spletnih strani. Razmnoževanje ali uporaba takih grafik, videosekvenc in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah brez izrecnega soglasja upravitelja ni dovoljeno.

Vse blagovne znamke, ki so imenovane na teh spletnih straneh in jih varujejo tretji, neomejeno urejajo določila vsakokratnega veljavnega registrskega prava in lastniških pravic vsakokratnega registriranega lastnika.

Varstvo podatkov

Tretjim ni dovoljeno uporabiti v impresumu in primerljivih navedkih objavljenih kontaktnih podatkov, kot so poštni naslovi, telefonske in faks številke ter email-naslovi, z namenom pošiljanja nenaročenih informacij. Za analizo spletne strani uporabljamo Google Analytics.    

Pravnomočnost izključitve odgovornosti

Izključitev odgovornosti je treba videti kot del internetne ponudbe, na kateri je link na to stran. Vkolikor deli ali posamezne formulacije tega besedila ne bi, ne bi več ali ne bi popolnoma odgovarjali veljavnemu pravnemu položaju, bi se to ne dotaknilo vsebine in veljavnosti ostalih delov dokumenta.